PAN­ZER MK III

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Rommels Afrikakorps -

Un­der mye av kri­gen i Nord-afri­ka bruk­te Afrika­korp­set strids­vog­ne­ne Pan­zer Mk II og Pan­zer Mk III. Den mer avan­ser­te Ti­ger kom ikke før sent i 1942. Mark III, som ble pro­du­sert av Daim­ler-benz fra slut­ten av 1930-åre­ne, had­de en 50 mm ka­non og to 7,92 mm mi­tral­jø­ser, og dess­uten tjuk­ke­re pan­ser enn ri­va­le­ne. Med dis­se trek­ke­ne var Pan­zer-mo­del­le­ne de al­li­er­te strids­vog­ne­ne over­leg­ne inn­til Sher­man kom høs­ten 1942. Et an­net bane­bry­ten­de trekk ved Mk III, som had­de fem manns be­set­ning, var et tre­se­ters tårn med in­ter­com.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.