WILLYS BANTAMS JEEP

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Rommels Afrikakorps -

SAS be­gyn­te å bru­ke jeeper i ør­ke­nen i 1942, og effektiviteten de­res var ty­de­lig for Afrika­korp­set, som ivrig tok i bruk de ame­ri­kans­ke terrengvognene de erob­ret. Je­epe­ne had­de mi­tral­jø­se­fes­te, tok 270 kg nytte­last og kun­ne kjø­re opp­til 40 mil på en tank.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.