BLOKADE OM LENINGRAD

8. sep­tem­ber 1941

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Tysk­lands Armé­grup­pe Nord om­rin­ger Leningrad og be­gyn­ner den to og et halvt år lan­ge be­lei­rin­gen. Mil­lio­ner av men­nes­ker sten­ges in­ne i byen og sul­ter, og mel­din­ger om kan­ni­ba­lis­me flo­re­rer. Be­lei­rin­gen ble he­vet i 1944, og er fort­satt en av his­to­ri­ens lengs­te og mest kost­ba­re.

T.v.: Sov­je­tis­ke ski­sol­da­ter ryk­ker fram til front­lin­jen i Leningrad i 1943.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.