DEN SOV­JE­TIS­KE MOTOFFENSIVEN

6. de­sem­ber 1941

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Mens tys­ker­ne mang­ler olje og for­sy­nin­ger og an­tal­let de­res svin­ner un­der utmattelseskrigen om Moskva, starter Den røde armé en blo­dig mot­of­fen­siv som tvin­ger akse­mak­te­ne til å trek­ke seg til­ba­ke uten­for byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.