Hytte­be­søk Lyng­ør

Hyttemagasinet - - Innhold -

Det­te ny­de­lig ste­det lig­ger midt i «ho­ved­gata» i Lyng­ør. Det be­tyr nød­ven­dig­vis at man­ge tit­ter inn fra bå­te­ne som tøf­fer for­bi. Norsk som­mer på sitt bes­te!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.