SNAD­DER:

Hyttemagasinet - - Innhold -

Jord­bær med flø­te el­ler is? Her

er no­en helt and­re va­ri­an­ter.

Nors­ke jord­bær er for meg nes­ten sy­no­nymt med som­mer. Det ER som­mer når jeg ser skil­te­ne langs vei­en som for­tel­ler om salg av nors­ke, saf­ti­ge, røde og vel­sma­ken­de bær. Men hvor­for ven­te så len­ge?

Her fin­ner du også en opp­skrift på syl­te­de GRØN­NE jord­bær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.