Ku­riøst

Hyttemagasinet - - Småplukk -

Hytte­ei­er­ne fikk seg litt av en over­ras­kel­se da de skul­le ta ute­doen i bruk i pin­sa. Do­en var ok­ku­pert av et fugle­reir med 11 egg i! En ukjent fugl har ok­ku­pert ute­doen på Trom­øy. I et hjør­ne nede i do­en lig­ger rei­ret, lunt. tørt og trygt, byg­get av mykt toa­lett­pa­pir og dun. (Ag­der­pos­ten)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.