Ly­se­ren – en oase med his­to­rie

Hyttemagasinet - - Praktisk & Nyttig -

Bor du på Øst­lan­det, og sy­nes det blir i over­kant kost­bart med strand­lin­je til sjø­en – ja da kan Ly­se­ren være et godt al­ter­na­tiv. Her er hytte­li­vet mang­fol­dig, og med en in­ter­es­sant his­to­rie fra man­ge år til­ba­ke.

Hilde­gunn Korsmo

Vi dro ofte til kios­ken på No­sa fe­rie­hjem, el­ler for å hop­pe fra bro­en der. Vi far­tet rundt hele van­net. Spi­ger­ver­kets fe­rie­hjem var svært po­pu­lært og had­de stor be­tyd­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.