Solgt for over 30 mill.

Hyttemagasinet - - Småplukk -

En av Nøt­ter­øys vir­ke­li­ge per­ler ble ny­lig lagt ut for salg, og ste­det ble solgt på bare no­en da­ger. Fle­re kjem­pet om ei­en­dom­men og der­med ble pris­an­tyd­nin­gen på 30 mil­lio­ner slått med god mar­gin.

Ei­en­dom­men var in­ne blant de ti dy­res­te bo­lig­ei­en­dom­me­ne som var an­non­sert her i lan­det på Finn, men fikk alt­så bare en kort vi­sitt her før den ble solgt.

Den nes­ten seks mål sto­re tom­ta kan for ek­sem­pel by på hele 115 me­ter med strand­lin­je. Brygge­an­leg­get har både to mo­lo­er og båt­hus, og bo­lig­hu­set som står her er slett ikke gam­melt og ned­slitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.