Den po­pu­læ­re ver­stin­gen

Hyttemagasinet - - Dine Sider -

På for­som­mer­en var den to­tal­for­budt, og en­kel­te bu­tik­ker fjer­net den fra hyl­le­ne. Men vi blir kan­skje ald­ri kvitt en­gangs­gril­len helt selv om det har vært lan­sert man­ge for­slag for å kom­me den til livs.

Kokk To­re Nam­stad

En­gangs­gril­len er en fan­tas­tisk sak som jeg all­tid har med til de yt­ters­te skjær el­ler på tur i sko­gen. Litt mat, et glass di­jon­sen­nep og en en­gangs­grill kan lik­som ikke slå feil,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.