LØS­NIN­GER OG VIN­NE­RE I NR. 5/2018

Hyttemagasinet - - Leserkontakt -

Rik­tig svar på kryss­or­det i Hytte­ma­ga­si­net nr. 5 2018 var «Sånn ser det ut når vår­en tvin­ger seg frem». Ola Torgeir Lang­fjæ­ran, 7602 Levan­ger fant sva­ret og han øns­ker seg en be­skjæ­rings­saks fra Bur­gon &Ball i pre­mie.

I gjett og vinn-quizen ble det tull med et tall i al­ter­na­ti­ve­ne i spørs­mål 8. Iføl­ge SNL skal pro­por­sjo­ner på bred­den i det nors­ke flagg være 6-1-2-1-12 og IKKE 6-1-2-1-1-2. (Høy­de 6-1-21-6 bare så det er sagt) Rik­tig svar skul­le være SOL­ENER­GI selv om det var litt feil i spørs­må­let. Og de fles­te had­de fun­net frem til det. Som Inge­leiv Molde­stad, 2000 Lille­strøm som også vil­le ha en be­skjæ­rings­saks i pre­mie. Liv Ka­ri Ul­sa­ker, 5563 Før­res­fjor­den, får der­imot et 1/2 års gra­tis abonnement av Hytte­ma­ga­si­net for­di hun så at et hånd­tak var fjer­net til ven­st­re for steke­ov­nen på det ene bil­det.

Gra­tu­le­rer alle sam­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.