Pa­no­ra­ma mot stor­ha­vet

Hyttemagasinet - - Til Inspirasjon -

De to hytte­krop­pe­ne er in­spi­rert av blant an­net en rad vær­slit­te båt­naust nede ved stran­den. Ar­ki­tek­te­ne teg­net en hyt­te be­stå­en­de av to sal­tak sam­let i en li­ten grup­pe. Men der naus­te­ne ikke har vin­du­er, har dis­se hyt­te­ne fått pa­no­rama­vin­du­er mot sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.