4 hyt­ter før oppus­sing

Hyttemagasinet - - Praktisk & Nyttig -

Når du ser det fer­di­ge re­sul­ta­tet i oppus­sings­pro­gram­mer på TV, får du også en kort titt på hvor­dan det så ut før. Dis­se «før»-bil­de­ne fra Even­tyr­lig oppus­sing for­tel­ler litt om hvor­dan det så ut før oppus­sing på Stor­men i Kris­tian­sand (øverst), på So­tra (ne­derst t.v.), på Ut­vær (midt­en) og i Helle­sylt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.