Tren­den er... kort vei til hyt­ta

Hyttemagasinet - - Dine Sider -

Fire søs­ken de­ler på det som var beste­for­eld­re­nes hus. Nå er de tre ge­ne­ra­sjo­ner som sjong­le­rer hytte­li­vet i El­tra­våg, de de­ler som­mer­en på fire og har res­ten av året hver sine uker. Hyt­ta bru­kes mye og ofte, du tren­ger ikke all­tid å over­nat­te hel­ler når vei­en hjem er så kort.

Nord­menns fri­tids­rei­ser har økt i om­fang; det gjel­der også hytte­tu­rer. Men jeg tror det er et stor­by­fe­no­men. Det er mu­lig å ten­ke seg at fullt inn­tog av el­bil kan føre til økt etter­spør­sel etter stor­by­næ­re hyt­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.