DEN AME­RI­KANS­KE BOR­GER­KRI­GEN

Infanteriet angriper - - INNHOLD -

Sto­new­all Jack­son i spis­sen for sine menn fra Vir­gi­nia un­der det førs­te sla­get ved Bull Run. Sla­get var det førs­te i den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen og ble en sei­er for sørsta­te­ne. Det­te skyl­des mye at nett­opp Sto­new­all Jack­son var så aggressiv i sin tak­tikk.

Ma­le­ri: Don Troiani

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.