TOLMIN-OFFENSIVEN

Infanteriet angriper - - INNHOLD - Arkivfoto: Ares for­lag

Un­der kam­pe­ne ved Tolmin på Izonso-fron­ten kjem­pet Erwin Rommel som ung in­fan­teri­løyt­nant og ble lagt mer­ke til for sin helte­mo­di­ge inn­sats.

Erwin Rommel som felt­mar­skalk un­der and­re ver­dens­krig. Rommel var en po­pu­la­er mann i Tyskland og ble sett på som en av de dyk­tigs­te og djer­ves­te ge­ne­ra­le­ne til Hit­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.