FALKLANDSKRIGEN

Infanteriet angriper - - INNHOLD -

Sol­da­ter fra 3 Pa­ra går i land fra landgangsfartøyene ved San Car­los. Det fak­tum at ar­gen­ti­ner­ne ikke had­de klart å slå til­ba­ke land­gan­gen, vit­ner om de­res dår­li­ge for­be­red­te for­svar på stra­te­gisk plan og at bri­te­ne var sva­ert godt for­be­redt og dyk­ti­ge i den­ne ty­pen ope­ra­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.