AR­TIK­KEL­FOR­FAT­TE­REN

Infanteriet angriper - - INFANTERIET ANGRIPER! KRIGSHISTORIE -

Karl Ja­kob Skarstein (f. 1970) har his­to­rie ho­ved­fag fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Har tid­li­ge­re ut­gitt Sto­re slag (Spar­ta­cus 2009), Kri­gen mot sioux­e­ne (Spar­ta­cus 2005), Un­der Frem­me­de flagg : nord­menn i uten­landsk krigs­tje­nes­te 1800–1900 (For­svars­mu­se­et 2002) og Til Vå­pen for det nye land : nors­ke inn­vand­re­re i den ame­ri­kans­ke bor­ger­krig (Cap­pe­len 2001).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.