SLAGET VED AZINCOURT

Kavaleriet angriper! - - INNHOLD -

I 1415 for­søk­te Eng­lands kong Hen­rik V å gjen­vin­ne ini­tia­ti­vet i Hundre­års­kri­gen. Stri­den stod om hans slekts be­sit­tel­ser i Frank­ri­ke og den frans­ke tro­nen. Det fore­lø­pig av­gjø­ren­de slaget stod ved Azincourt 25. ok­to­ber 1415, hvor de syk­doms­her­je­de en­gelsk­men­ne­ne slo en over­le­gen fransk hær.

Ma­le­ri: Da­vid Pent­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.