ITALIA VS. ETIOPIA

Kavaleriet angriper! - - INNHOLD -

Den and­re ita­li­ensk-abes­sins­ke krig ble ut­kjem­pet mel­lom Italia og Etiopia mel­lom 3. ok­to­ber 1935 og 7. mai 1936. Her ryk­ker en etio­pisk ka­va­leri­av­de­ling ut til fron­ten. Italia vant kon­troll over Etio­pias kei­ser­rike, men ble ja­get hjem igjen un­der and­re ver­dens­krig.

Foto: Ukjent

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.