TYSK PAPPKAVALERI

Kavaleriet angriper! - - INNHOLD -

På 1930-tal­let, mens Hitler frem­de­les for­holdt seg til Ver­sail­les­trak­ta­ten, måt­te de tys­ke pan­ser­styr­ke­ne tre­ne med van­li­ge bi­ler som de byg­get om til pan­ser­vog­ner av tre og papp.

Foto: Key­stone / Get­ty Ima­ges

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.