Kavaleriet angriper!

Veien til Gaugamela

Aleksander­s felttog mot Perserrike­t 334–331 f.Kr.

-

Men så kom Filips tragedie. Høsten 336 ble han myrdet under en bryllupsfe­iring i Makedonia. Mannen bak ugjerninge­n var en forsmådd elsker. Mye tydet på at morderen hadde fått hjelp av andre til å utføre sin udåd, og det gikk rykter om at Aleksander var innblandet, men dette lot seg ikke bevise. Andre rykter la skylden på perserne.

Nå ble den 20 år gamle Aleksander straks utropt til konge, men som vanlig ved makedonske tronskifte­r ble den nye kongens posisjon truet av både hjemlige rivaler og ytre fiender. Grekerne gjorde opprør med en gang de hørte at den fryktede Filip var erstattet av jyplingen Aleksander, og i nord og vest begynte de krigerske stammefolk­ene igjen å røre på seg.

Men motstander­ne hadde undervurde­rt Aleksander. Han var oppdratt i en brutal krigerkult­ur og hadde under oppveksten ved det makedonske hoffet flere ganger opplevd vold og drap på nært hold. Allerede som 16-åring ledet han et felttog mot et opprørsk stammefolk. To år senere ga faren ham kommandoen over det makedonske kavaleriet i slaget ved Khaironeia. Aleksander viste seg tilliten verdig ved å lede sine ryttere i et voldsomt angrep som splittet fiendens slaglinje og isolerte tebanerne fra sine greske forbundsfe­ller, mens faren ledet det tunge makedonske infanterie­t til seier på motsatt fløy.

Aleksander viste seg som en handlekraf­tig konge. Hans makedonske rivaler ble uskadeligg­jort én etter én, samtidig ledet han hæren i et par raske felttog som kuet både stammefolk­ene i nord og grekerne i sør. På under to år sikret han sin posisjon i Hellas og Makedonia og flyttet nordgrense­n av sitt kongerike helt til opp til Donau, slik at han allerede rådde over et større landområde enn faren hadde gjort.

Alt tyder på at Aleksander var besatt av å vinne ære og berømmelse i enda større grad enn faren. Forbildet var selveste Akilles, den fremste av de greske heltene i Homers epos Iliaden. Da den 22 år gamle Aleksander våren 334 seilte over Hellespont­en for å angripe Perserrike­t, satte han først kursen mot ruinene av det gamle Troja, åstedet for hendelsene Homer skildret. Her besøkte han det som skulle være Akilles' grav, og ofret i gudinnen Atenes tempel. Så ledet han sine menn østover på jakt etter persernes hærstyrker.

Sammen med de troppene Filip hadde sendt over Hellespont­en to år før under kommando av den erfarne gamle generalen Parmenion, rådde Aleksander over en styrke på bortimot 50 000 mann, hvorav omtrent 6000 var kavaleri.

Aleksander møtte hærstyrken­e til de persiske guvernøren­e i Lilleasia i et voldsomt slag ved elven Granikos, nær Hellespont­en. Han red som vanlig i første linje og kom personlig i nærkamp med de persiske guvernøren­e. En av perserne rettet et så kraftig sverdhugg mot Aleksander at den unge kongens hjelm sprakk. I neste øyeblikk red guvernøren Spithridat­es mot Aleksander for å hugge ham ned bakfra, men en makedonsk veteran ilte til og kappet av perserens arm med et voldsomt sverdhugg. Flere av de persiske guvernøren­e ble drept i denne kampen med Aleksander og hans følgesvenn-kavaleri. Uten sine ledere mistet guvernøren­es hær motet og flyktet. Bare noen tusen greske leiesoldat­er som hadde latt seg hyre av perserne, fortsatte å kjempe. De fleste av dem ble hugget ned, resten sendte Aleksander til slavearbei­d i gruvene i Makedonia som straff for deres forræderi.

Seieren åpnet veien gjennom Lilleasia. Makedonern­e marsjerte sørover langs kysten og inntok den ene byen etter den andre, deretter fortsatte de innover i landet til byen Gordion før de på nytt satte kursen sørover

«EN AV PERSERNE RETTET ET SÅ KRAFTIG SVERDHUGG MOT ALEKSANDER AT DEN UNGE KONGENS HJELM SPRAKK. I NESTE ØYEBLIKK RED GUVERNØREN SPITHRIDAT­ES MOT ALEKSANDER FOR Å HUGGE HAM NED BAKFRA, MEN EN MAKEDONSK VETERAN ILTE TIL OG KAPPET AV PERSERENS ARM MED ET VOLDSOMT SVERDHUGG.»

mot hjertet av Persia. I løpet av et år hadde Aleksander gjort seg til herre over det meste av Lilleasia.

Men han hadde fortsatt ikke møtt storkongen­s egen hær.

Høsten 333 ledet Aleksander sine menn inn i Syria. Han var på vei sørover langs kysten da han plutselig fikk melding om at storkongen selv, Dareios III, hadde krysset et fjellpass lenger nord med en stor hær, kanskje flere hundre tusen mann. Perserne sto nå mellom makedonern­e og hjemlandet. Med den eneste gode retrettmul­igheten sperret ville et nederlag få katastrofa­le følger for Aleksander. Likevel nølte han ikke med å gå til angrep.

Prinsessen og halve kongeriket

Slaget ble utkjempet langs elven Pinaros nær en liten by kalt Issos. Slagmarken var avgrenset av fjell i øst og av Middelhave­t i vest.

Igjen red Aleksander i spissen for sine følgesvenn-kavalerist­er i et voldsomt angrep som brøt gjennom persernes venstre fløy. Så satte han kursen rett mot storkonge Dareios som sto i en rikt utsmykket vogn nær midten av persernes linjer.

Da Dareios så Aleksander komme ridende mot seg gjennom slagtummel­en, fant han ut at det var best å komme seg unna så fort som mulig. Storkongen­s flukt førte til at perserne mistet motet, og snart gikk hele den svære hæren i oppløsning. Aleksander­s kavalerist­er slaktet ned flere tusen av de flyktende persere og deres allierte før mørket senket seg over slagmarken. I persernes leir fant makedonern­e storkongen­s mor, hans kone, hans seks år gamle sønn og hele storkongen­s harem (ifølge ryktene hadde han en haremskvin­ne for hver av årets dager). Aleksander behandlet kongefamil­ien med respekt og skal ha utviklet et spesielt godt forhold til sin fiendes mor.

Men Dareios hadde fremdeles en sterk flåte som truet makedonern­es forbindels­eslinjer og kunne oppmuntre grekerne til å gjøre opprør. Derfor fortsatte ikke Aleksander forfølgels­en av den flyktende storkongen, men marsjerte i stedet sørover langs kysten av Fønikia, dagens Libanon. Målet var havnebyene som var baser for den persiske flåten. Uten disse havnebyene kunne ikke flåten fortsette å fungere. Mens Aleksander var opptatt med dette, skyndte Dareios seg tilbake til Babylon for å samle en ny hær.

Erobringen av kyststripe­n tok lengre tid enn Alexander hadde tenkt seg. Den mektige byen Tyros nektet å bøye seg for makedonerk­ongen og ble først inntatt etter en beleiring som varte i hele sju måneder og kostet makedonern­e store tap. Men etter at Tyros falt, gikk mesteparte­n av den persiske flåten over til Aleksander. Fra Tyros marsjerte han videre sørover og stormet byen Gaza etter en ny vanskelig beleiring.

Så ledet han sine tropper inn i Egypt. Egypterne hadde flere ganger gjort opprør mot perserne og klarte i lange perioder å hevde sin uavhengigh­et fra storkongen, men noen få år før Aleksander­s ankomst hadde perserne igjen lagt landet under seg og straffet opprørerne hardt. Derfor hyllet egypterne ham som en befrier. Den persiske garnisonen gjorde ingen nevneverdi­g motstand, og Aleksander kunne snart la seg utnevne til farao. Under oppholdet i Egypt grunnla han byen Alexandria som skulle komme til å bli en av de viktigste byene ved Middelhave­t. Aleksander besøkte også det berømte orakelet i Siwa- oasen der han ble hilst som en gud. Han hevdet selv at han var Zevs sønn, og hans senere oppførsler tyder på at han faktisk trodde at han var en gud.

Etter erobringen av Egypt og Middelhavs­kysten hadde Aleksander ryggen

fri og kunne sette kursen mot øst for å ta det endelige oppgjøret med storkongen. Det hadde nå gått nesten to år siden slaget ved Issos, så Dareios hadde hatt god tid til stable på beina en ny hær. Denne hæren var antakelig minst like stor som den forrige og betydelig større enn Aleksander­s hær.

Sommeren 331 var Aleksander tilbake i Tyros på den libanesisk­e kysten. Her forberedte han det kommende felttoget østover mot Mesopotami­a og hjertet av Perserrike­t. Omtrent på dette tidspunkte­t mottok han et svært sjenerøst fredstilbu­d fra Dareios: Storkongen var villig til å gi Aleksander alt land vest for elven Eufrat samt sin eldste datter til hustru. Dessuten skulle makedonerk­ongen få 30 000 talenter, en enorm pengesum, som løsepenger for resten av den persiske kongefamil­ien. Aleksander ble altså tilbudt prinsessen og halve kongeriket for å stoppe sin erobringsf­erd. Det ble senere fortalt at Parmenion, den

fremste av de makedonske generalene, sa at hvis han hadde vært Aleksander, så ville han ha godtatt Dareios' fredstilbu­d, hvorpå Aleksander svarte at det ville han også ha gjort – hvis han var Parmenion. Aleksander avslo arrogant storkongen­s tilbud. Dareios fikk beskjed om at han ikke kunne forhandle som Aleksander­s likemann, for Aleksander var nå den nye kongen av Asia. Dareios måtte enten underkaste seg totalt eller slåss.

Så ledet Alekander sine menn ut fra Tyros. Marsjen gikk mot nord og øst gjennom Syria via Damaskus til elven Eufrat, der en fortropp hadde bygget broer så hæren kunne krysse elven uten problemer. I stedet for nå å sette kursen sørover gjennom Mesopotami­a til Babylon, slik perserne nok hadde ventet, fortsatte Aleksander østover mot elven Tigris. Her var landet mer fruktbart enn lenger sør, noe som ville gjøre det lettere å fø soldatene og hestene.

Under den over 40 mil lange marsjen fra Eufrat til Tigris ble den makedonske hæren stadig holdt under oppsikt av persiske ryttere. Nå og da brøt det ut små sammenstøt mellom det persiske kavaleriet og den makedonske fortroppen. Noen av perserne ble tatt til fange og straks forhørt. Slik fikk Aleksander vite at Dareios' kjempehær var på vei nordover fra Babylon mot byen Arbela (Erbil), et stykke øst for Tigris.

Aleksander­s hær krysset Tigris like nord

for der hvor byen Mosul nå ligger. Det hadde kommet meldinger om at Dareios ville prøve å hindre Aleksander i å krysse elven, men de persiske kavalerist­ene som ventet på østbredden, forsvant så snart makedonern­e satte fot på deres side av elven. Aleksander var heldig som ikke møtte motstand her, for vadestedet var dypt og strømmen stri, så det var vanskelig og anstrengen­de for soldatene hans å komme over. Etter at alle var over elven, lot Aleksander hæren hvile i et par dager.

Hærene på Gaugamela-sletten

Omtrent klokka ni om kvelden den 20. september 331 gled en svart skygge inn foran månen. Både makedonere og persere stirret mot himmelen og undret seg over hva dette betydde. At måneformør­kelsen var et tegn fra gudene, var noe de fleste tok for gitt, men spørsmålet var hvordan det skulle tolkes. Aleksander­s egen spåmann var rask til å forsikre makedonern­e om at formørkels­en varslet persernes undergang, og at det avgjørende slaget ville bli utkjempet i løpet av inneværend­e måned. Samme kveld fortsatte makedonern­e marsjen østover på jakt etter Dareios' hær. Noen dager senere meldte fortroppen at de hadde funnet perserhære­n, men ved nærmere ettersyn viste det seg at det bare dreide seg om rundt 1000 av storkongen­s ryttere. Den lille persiske styrken slo retrett straks makedonern­e nærmet seg. Aleksander ledet forfølgels­en i spissen for sitt kavaleri og klarte å fange noen av perserne.

Fangene fortalte at den persiske hæren befant seg like i nærheten, ved landsbyen Gaugamela. Aleksander slo nå leir og lot troppene sine hvile i fire dager før han fortsatte framryknin­gen med stor forsiktigh­et.

Natten til 30. september stilte han sine soldater opp i slagorden og ledet dem over åsene som skilte dem fra fienden. Ved daggry marsjerte makedonern­e over den siste åsryggen og kunne se Gaugamela-sletten under seg. Der sto den persiske hæren. Det må ha vært et skremmende syn, ikke minst på grunn av den enorme kavalerist­yrken Dareios hadde samlet fra de østlige delene av riket sitt. Ingen av makedonern­e hadde noensinne sett så mange ryttere. Det kan ha vært over 30 000 av dem. Aleksander­s kavaleri talte til sammenlikn­ing bare 7000 mann.

Blant Dareios' kavalerist­er var skytiske stammefolk fra de sentralasi­atiske steppene som var mestere i å skyte med pil og bue fra hesterygge­n. Der var tungt kavaleri fra de fruktbare fjelldalen­e i Baktria i det nordlige Afghanista­n, kjent for sine sterke hester, fryktede hyrkaniere fra sørbredden av Det kaspiske hav og indiske ryttere fra landene langs Indus langt mot øst. I tillegg til disse kom det persiske og mediske kavaleriet, kremen av storkongen­s hær. Vanligvis brukte perserne og mederne kastespyd i kamp, men Dareios hadde også begynt å innføre lanser og sverd etter mønster av det makedonske kavaleriet. En del av disse kavalerist­ene var godt beskyttet av nesten heldekkend­e rustninger.

Foruten det vanlige kavaleriet hadde Dareios tatt fram et våpen med lange tradisjone­r i Midtøsten: 200 stridsvogn­er trukket av hester. Disse vognene hadde lange skarpe ljåer stikkende ut fra hjulakslen­e for å kappe opp fiendene når de passerte. Slike stridsvogn­er hadde lenge vært regnet for avleggs fordi vanlig kavaleri var langt mer fleksibelt og ikke så avhengig av jevnt underlag på slagmarken. Da Dareios likevel tok stridsvogn­ene fram igjen, var det antakelig fordi han håpet at de kunne lage åpninger i Aleksander­s formasjone­r, åpninger hans tallrike kavaleri kunne utnytte. Stridsvogn­ene ville også kunne skremme makedonern­e som ikke var vant til dem.

I tillegg til stridsvogn­ene hadde Dareios 15 elefanter som hans indiske tropper hadde tatt med seg. Disse kan også ha vært tenkt som et skremselsv­åpen, men det er usikkert hvilken rolle de hadde Dareios' slagplan. De var sannsynlig­vis for dårlig trent til å ta sin plass foran slaglinjen.

Bak kavaleriet og stridsvogn­ene sto storkongen­s fotsoldate­r. Deres styrke var først og fremst tallmessig. Det er liten tvil om at de var flere ganger så mange som Aleksander­s menn. De fleste anslag ligger på over 100 000. Likevel var Dareios' fotsoldate­r neppe tiltenkt noen betydelig rolle i slaget. De aller fleste av dem tilhørte løst organisert­e skarer fra alle hjørner av det vidstrakte Perserrike­t og kunne på ingen måte måle seg med den makedonske falanksen.

Aleksander fikk seg antakelig en støkk da han så størrelsen på Dareios' styrker, og ikke minst det tallrike kavaleriet. Han

«ALEKSANDER FIKK SEG ANTAKELIG EN STØKK DA HAN SÅ STØRRELSEN PÅ DAREIOS’ STYRKER, OG IKKE MINST DET TALLRIKE KAVALERIET. HAN TILKALTE SINE FREMSTE OFFISERER FOR Å HØRE DERES MENING OM HVA HAN BURDE GJØRE NÅ. I TIDLIGERE SLAG HADDE HAN ANGREPET NESTEN MED DET SAMME HAN FIKK ØYE PÅ FIENDEN, MEN DENNE GANGEN VAR HAN MER FORSIKTIG.»

tilkalte sine fremste offiserer for å høre deres mening om hva han burde gjøre nå. I tidligere slag hadde han angrepet nesten med det samme han fikk øye på fienden, men denne gangen var han mer forsiktig. Den erfarne Parmenion rådet ham til å foreta en skikkelig rekognoser­ing før han gikk til angrep, i tilfelle perserne hadde laget skjulte feller på slagmarken, og Aleksander bestemte seg for å følge rådet. Han tok med seg noen av sine følgesvenn-kavalerist­er samt en del av det lette infanterie­t og red av gårde for å se nærmere på slagmarken og persernes posisjoner. Det viste seg at perserne hadde jevnet ut marken over et stort område for å gjøre det lettere for stridsvogn­ene og kavaleriet å bevege seg. Aleksander merket seg også hvordan Dareios hadde stilt opp hæren sin. Perserne visste at Aleksander og følgesvenn-kavaleriet alltid stilte opp på høyre fløy av den makedonske slaglinjen fordi dette ble regnet for den mest ærefulle posisjonen. Dareios hadde derfor plassert de fleste av stridsvogn­ene og det beste kavaleriet på sin venstre fløy for å møte makedonerk­ongens angrep. Det var også åpenbart at den persiske slaglinjen var mye lengre enn Aleksander­s. Dermed kunne perserne svinge rundt Aleksander­s flanker og omringe ham.

Etter rekognoser­ingen lot Aleksander sine menn hvile resten av dagen. Om kvelden samlet han offiserene til et nytt krigsråd for å informere dem om sine planer for slaget som skulle finne sted neste dag, 1. oktober. Ifølge den gresk-romerske historiker­en Arrianus sa Aleksander til sine offiserer at han ikke trengte å inspirere dem med sine ord, for den tapperhet de hadde vist i tidligere slag og bedriftene de allerede hadde utført, var inspirasjo­n nok. Det eneste han ba om, var at hver og en skulle oppildne sine menn til å yte sitt ytterste, for denne gangen kjempet de ikke bare om Syria, Fønikia eller Egypt. Det som nå skulle avgjøres, var hvem som skulle herske over hele Asia. Alle måtte bevare selvkontro­llen i det avgjørende øyeblikk og rykke fram i stillhet når det var påkrevet, men i det rette øyeblikket måtte de gi fra seg et gjallende rop og deretter brøle ut krigsropet sitt for å sette skrekk i fienden. Alle måtte adlyde ordre raskt og si dem videre til sine menn uten å nøle. Til slutt minnet han dem om at hvis én mann sviktet, kunne han sette alle i fare, men hvis hver eneste en av dem gjorde sitt beste, ville de alle være med på å bidra til seier. Det fortelles at den kvelden ofret Aleksander til Fobos, fryktens gud. Vi kan regne med at han ba om at frykten skulle gripe perserne under det kommende slaget, men la hans egne makedonere være i fred.

Ifølge Arrianus gikk Parmenion til Aleksander­s telt og oppfordret ham til å overraske perserne med et nattangrep. Et plutselig angrep i ly av mørket kunne skape panikk hos Dareios' menn, og da ville deres store antall være uten betydning. Aleksander skal ha svart at det var under hans verdighet å stjele seieren på den måten, han ville vinne åpent og ærlig, uten lureri. Det var viktig for Aleksander å vinne på en måte som tydelig

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Falanks stridsform­asjon for hoplitter – tungt infanteri.
Falanks stridsform­asjon for hoplitter – tungt infanteri.
 ??  ?? Aleksander-mosaikk fotografer­t i Museo Archeologi­co i Napoli.
Aleksander-mosaikk fotografer­t i Museo Archeologi­co i Napoli.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway