ARTIKKELFORFATTEREN

Kavaleriet angriper! - - SLAGET VED GAUGAMELA -

Karl Ja­kob Skar­stein (f. 1970) har his­to­rie ho­ved­fag fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Han har tid­li­ge­re ut­gitt «Kri­gen mot sioux­e­ne» (Spar­ta­cus 2005), «Un­der Frem­me­de Flagg: Nord­menn i uten­landsk krigs­tje­nes­te 1800–1900» (For­svars­mu­se­et 2002) og «Til Vå­pen for det nye land: Nors­ke inn­vand­re­re i den ame­ri­kans­ke bor­ger­krig» (Cap­pe­len 2001).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.