ARTIKKELFORFATTEREN

Kavaleriet angriper! - - GENERAL CUSTER -

Karl Ja­kob Skar­stein (f. 1970) har his­to­rie ho­ved­fag fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Har tid­li­ge­re ut­gitt «Sto­re Slag» (Spar­ta­cus 2009), «Kri­gen mot Sioux­e­ne» (Spar­ta­cus 2005), «Un­der Frem­me­de Flagg – Nord­menn i uten­landsk krigs­tje­nes­te 1800-1900» (For­svars­mu­se­et 2002) og «Til Vå­pen for det nye land – Nors­ke inn­vand­re­re i den ame­ri­kans­ke bor­ger­krig» (Cap­pe­len 2001).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.