Kavaleriet angriper!

ARTIKKELFO­RFATTEREN

-

Karl Jakob Skarstein (f. 1970) har historie hovedfag fra Universite­tet i Bergen. Har tidligere utgitt «Store Slag» (Spartacus 2009), «Krigen mot Siouxene» (Spartacus 2005), «Under Fremmede Flagg – Nordmenn i utenlandsk krigstjene­ste 1800-1900» (Forsvarsmu­seet 2002) og «Til Våpen for det nye land – Norske innvandrer­e i den amerikansk­e borgerkrig» (Cappelen 2001).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway