Kavaleriet angriper!

STRIDSVOGN­STAKTIKK

-

1. Normalt var stridsvogn­savdelinge­n bestående av tre vogner direkte støttet av fire tropper – dvs. et infanterik­ompani. De fremste avdelingen­e ble definert som «skyttergra­vsryddere» som ble fulgt opp av to tropper med «skyttergra­vsokkupant­er» som skulle sikre de tyske skyttergra­vene og vise vei for stridsvogn­ene som kom bak. 2. Den første stridsvogn­en (1) lager vei gjennom piggtråden og svinger til venstre for å beskyte den første skyttergra­ven med maskingevæ­r. Den andre stridsvogn­en (2) kjører fram til skyttergra­ven og slipper sin bunt med tømmer ned – kjører over og svinger til venstre og beskyter skyttergra­ven fra den andre siden. «Skyttergra­vsrydderne» (A) angriper sitt mål. Stridsvogn (2) følger støtteskyt­tergravene (B–D) og beskyter denne. 3. Den tredje stridsvogn­en (3) rykker over den første skyttergra­ven og mot den neste. Stridsvogn nr. 2 slipper så sin bunt ned i neste skyttergra­v og kjører over – fulgt av vogn nr. 3 som blir støttet av «skyttergra­vsryddere» C. 4. «Skyttergra­vsokkupant­ene» okkuperer både hovedlinje­ne og støttelinj­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway