Virasa­na med gum­ukas­na-ar­mer

HEL­TEN MED KU­AN­SIKT- AR­MER

Kom i gang med Yoga - - Posisjoner -

l Sitt en li­ten stund i Helte­po­si­sjo­nen (s. 63) for å roe tan­ke­ne. Når du fø­ler deg klar, trek­ker du pus­ten og strek­ker høy­re arm ut til si­den med hånd­fla­ten vendt opp­over. Pust ut og legg un­der­ar­men langs kors­ryg­gen med hånd­fla­ten vendt ut­over. Løft hån­den mot om­rå­det midt mel­lom skul­der­bla­de­ne.

l Trekk pus­ten, strekk ut venst­re arm foran deg og før den over ho­det med hånd­fla­ten vendt bort fra deg. Pust ut mens du bøy­er høy­re al­bue, strek­ker venst­re hånd ned og gri­per fing­re­ne på høy­re hånd.

l Løft venst­re al­bue og slipp høy­re al­bue en anel­se ned mot gul­vet. Slipp skuld­re­ne ned og løft bryst­kas­sen. Pust dypt fem gan­ger, før du slip­per opp og gjen­tar øvel­sen til mot­satt side.

FOR­DE­LER

✦ Tøy­er bryst­kas­sen

✦ Strek­ker skuld­re, triceps og

bryst­kas­se

✦ Mot­vir­ker rygg­pla­ger

✦ Vir­ker opp­kvik­ken­de

Tips I be­gyn­nel­sen kan du bru­ke en stropp mel­lom hen­de­ne. Be­veg hen­de­ne mot hver­and­re etter hvert som du blir my­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.