En halv sko­le er klar til ned­las­ting

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Goog­le Disk, Gmail, Goog­le Do­ku­men­ter og mye an­net. Nå kan du lese alle de førs­te de­le­ne i se­ri­en vår om tje­nes­te­ne til Goog­le.

Len­ger ut i bladet fin­ner du fem­te del i ar­tik­kel­se­ri­en der vi pre­sen­te­rer de man­ge gode ap­pe­ne og tje­nes­te­ne til Goog­le. Jour­na­list Ni­klas Ernst har gitt oss en guide til regne­ark, tekst­be­hand­ling og fil­de­ling med Goog­le Disk, og nå er ti­den in­ne for å se na­er­me­re på Goog­les kan­skje mest po­pu­la­ere til­bud, nem­lig epost­tje­nes­ten Gmail.

Her er de førs­te par si­der i ar­tik­len om Goog­les di­gi­ta­le god­bid­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.