Vi­rus­an­grep lam­mer stor­by

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Vi­rus er ikke bare et pro­blem for deg og meg, men kan ram­me hele sam­funn. Det skjed­de ny­lig i ame­ri­kans­ke Balti­more, der ut­pres­sings­vi­rus ram­met of­fent­li­ge sys­te­mer og gjor­de det umu­lig å sel­ge og kjø­pe bo­li­ger og sen­de ut reg­nin­ger for blant an­net vann og strøm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.