Face­bo­ok er full av fals­ke ny­he­ter

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Bru­ker du Face­bo­ok for å fin­ne ut hvem du skal stem­me på i høs­tens kom­mune­valg? I så fall kan du bli på­vir­ket av fals­ke ny­he­ter. Det hev­der fors­ker­ne ved or­ga­ni­sa­sjo­nen Avaaz, som an­slår at 550 si­der og grup­per spred­de fals­ke ny­he­ter som ble sett 553 mil­lio­ner gan­ger i tre må­ne­der før årets EU- valg.

Vi­rus­ram­met pc solgt for mil­lio­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.