Slik av­instal­le­rer du pro­gram­me­ne

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Med den­ne over­sik­ten for hån­den er det bare å set­te i gang og fjer­ne pro­gram­mer du måt­te ha på ma­ski­nen. Til den opp­ga­ven er Ge­ek Un­in­stal­ler fra For­dels­so­nen et ut­mer­ket valg. Det gjør det lett å fin­ne og av­instal­le­re pro­gram­mer du vil bli kvitt. Det­te ek­sem­pe­let vi­ser pro­gram­me­ne på en ma­skin fra HP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.