Na­tur­tro far­ger for en ri­me­lig pen­ge

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

kant rundt bilde­area­let. Det re­du­se­rer re­flek­ser, men er ikke like ele­gant som de man­ge skjer­me­ne med smal kant som fin­nes i dag. Opp­løs­nin­gen på 2560 x 1440 piks­ler (QHD) er god nok, men set­ter in­gen re­kor­der.

Den sto­re fo­ten mon­te­res ved å løf­te på plass skjer­men og fes­te den med en fin­ger­skrue. Mu­lig­he­ten til å ro­te­re skjer­men til høy­kant­vis­ning er nyt­tig, selv om du ikke kom­mer til å bru­ke skjer­men i den stil­lin­gen. Det gjør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.