Klar­gjør pro­gram­met på pc-en og i nett­le­se­ren

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

For å bru­ke Free Down­load Ma­na­ger må du gi det til­la­tel­se til å over­ta ned­las­ting av fi­ler i nett­le­se­ren. Her ser du hvor­dan du set­ter opp pro­gram­met, raskt og en­kelt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.