Ut­sett over­fø­rin­gen til et pas­sen­de tids­punkt

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Ved eks­tra sto­re fi­ler kan det va­ere hen­sikts­mes­sig å ut­set­te ned­las­tin­gen til tids­punk­ter med mind­re tra­fikk. Her vi­ser vi hvor­dan du plan­leg­ger over­fø­rin­gen.

1 Når du er i ferd med å las­te ned 1 en fil, åp­nes det­te vin­du­et. For å ut­set­te ned­las­tin­gen set­ter du mar­ke­ring ved Sche­du­ler .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.