Slik gjør du

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Det tar bare et par klikk å sik­re seg at for ek­sem­pel bil­der all­tid blir åp­net i et visst pro­gram. I ek­sem­pe­let un­der vel­ger vi pro­gram­met Ir­fanView som stan­dard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.