Åpne fil­ty­per Win­dows ikke gjen­kjen­ner

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Noen fil­ty­per fin­nes ikke i over­sik­ten som du så i trinn 3 på for­ri­ge side. Det gjel­der blant an­net en­kel­te bilde­fil­for­ma­ter fra uli­ke ka­mera­pro­du­sen­ter. Det er li­ke­vel mu­lig å få Win­dows til å åpne fi­le­ne i rik­tig pro­gram.

3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.