Slik sen­der du en epost

Komputer for alle (Norway) - - SIKKERHETS­PROGRAMMER -

Den vik­tigs­te funk­sjo­nen i Gmail er sen­ding og mot­tak av epost. Her vi­ser vi hvor­dan du sen­der en mel­ding med en ved­lagt fil.

1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.