Slik sva­rer du på en epost

Komputer for alle (Norway) - - SIKKERHETS­PROGRAMMER -

Her vi­ser vi hvor­dan du sva­rer på en epost. Vi vi­ser også hvor­dan du vi­dere­sen­der en mel­ding til en an­nen enn av­sen­de­ren.

Der­et­ter klik­ker 2 du på det pil­for­me­de iko­net til høy­re. 2 2

Klikk først på 1 den mel­din­gen 1 i inn­bok­sen du vil sva­re på. 1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.