Bed­re søk

Komputer for alle (Norway) - - SIKKERHETS­PROGRAMMER - Www.kom­pu­ter.no/gmail-søk

Øverst i Gmail kan du søke i all epost. På adres­sen un­der vi­ser vi blant an­net hvor­dan du sø­ker på epost fra en be­stemt pe­rio­de el­ler på mel­din­ger der det er lagt ved en be­stemt fil­type.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.