Bruk rulle­hju­let til å bla mel­lom nett­le­s­er­fa­ner

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Venn­lig hil­sen Lin­da Fre­de­rik­sen

Rulle­hju­let på mu­sen er sva­ert prak­tisk til å bla gjen­nom meng­der av tekst på nett­si­der, men nå har jeg opp­da­get en­da en smart funk­sjon. Du kan nem­lig tryk­ke på rulle­hju­let for å åpne kob­lin­ger i nye fa­ner i nett­le­se­ren og til og med bru­ke det til å luk­ke fa­nen igjen.

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

1

2

1 Ved alle kob­lin­ger på net­tet 1 kan du klik­ke med rulle­hju­let i ste­det for venst­re muse­knapp, for å åpne si­den i en ny fane.

2 Vil du luk­ke fa­nen igjen, er det bare å klik­ke med rulle­hju­let hvor som helst på fa­nen 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.