Gi meg Gmail i Out­look!

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg bru­ker Micro­soft Out­look 2016 og har epost­kon­to hos Gmail, men hvor­dan kom­bi­ne­rer jeg de to, slik at jeg får Gmail-pos­ten inn i Out­look?

Out­look kan fint hånd­te­re Gmail, og si­den alt fore­går med epost­pro­to­kol­len IMAP, er det fak­tisk gans­ke en­kelt å leg­ge til tje­nes­ten i et hvil­ket som helst epost­pro­gram, også Out­look. Det er bare å bru­ke epost­adres­sen og pass­or­det til kon­to­en, så fin­ner Out­look selv alle re­le­van­te ser­ver­adres­ser og innstil­lin­ger for deg.

3 4 Opp­gi epost­adres­sen til 3 den Gmail-kon­to­en du vil leg­ge til, i tekst­fel­tet 3 . Klikk på Kob­le til 4.

5 6 Opp­gi pass­or­det til 4 epost­kon­to­en 5 , og klikk på Kob­le til 6 .

1

2

1 Åpne Out­look, og klikk på Fil 1 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.