Hvil­ke tråd­løse nett­verk fin­nes i naer­he­ten?

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Pro­gram­met Acry­lic Wi-Fi Ho­me er en så­kalt Wi-Fi-skan­ner. Det be­tyr at pro­gram­met skan­ner de na­er­mes­te tråd­løse nett­ver­ke­ne og vi­ser en lis­te over samt­li­ge. Der­med ser du blant an­net om ditt og na­bo­ens nett­verk for­styr­rer hver­and­re.

Les mer på si­de 73

Som du ser gir pro­gram­met alle ten­ke­li­ge og uten­ke­li­ge data om nett­verk i naer­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.