Økt bat­te­ri­tid med Nokia-tek­no­lo­gi

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

En av ut­ford­rin­ge­ne med den nye 5G­stan­dar­den er at strøm­for­bru­ket, som al­le­re­de er høyt i da­gens smart­te­le­fo­ner, øker yt­ter­li­ge­re. Det vil Nokia løse ved hjelp av et bat­te­ri med dob­belt så stor ka­pa­si­tet som da­gens, uten at det blir stør­re el­ler tyng­re. Tek­no­lo­gi­en er al­le­re­de pa­ten­tert, men det vil tro­lig ta et par år før vi får se den i nye te­le­fo­ner. Det er nett­ste­det Cnet som skri­ver det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.