Spo­ti­fy med mer re­kla­me

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Du bør hol­de deg unna strømme­tje­nes­ten Spo­ti­fy hvis du vil lyt­te gra­tis til podkas­ter, men slip­pe re­kla­me. I dag må gra­tis­bru­ke­re tåle å høre re­kla­me mel­lom mu­sikk­spo­re­ne, og det vil de også måt­te gjø­re når de lyt­ter til podkas­ter. Al­ter­na­ti­vet er å vel­ge en an­nen gra­tis­tje­nes­te, for ek­sem­pel NRK, el­ler å abon­ne­re på Spo­ti­fy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.