11 140 000 000 000

Kro­ner år­lig i il­le­gal om­set­ning

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - Kil­de: Proof­point

No­en tje­ner seg styrt­rike på fals­ke nett­bu­tik­ker og svin­de­l­auk­sjo­ner. Sik­ker­hets­sel­ska­pet Proof­point an­slår fak­tisk at data­kri­mi­nel­le om­set­ter for over el­le­ve bil­lio­ner kro­ner i året, noe som til­sva­rer det rus­sis­ke brut­to na­sjo­nal­pro­duk­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.