Man­nen bak USB ang­rer på de­sig­nen

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Er du blant dem som har snudd USB-kon­tak­ten fle­re gan­ger for å få den til å pas­se i por­ten på pc-en? Ir­ri­ta­sjo­nen er så ut­bredt at Ajay Bhatt, en av de le­den­de ut­vik­ler­ne bak USB-tek­no­lo­gi­en, sier i et in­ter­vju at han erg­rer seg over at kon­tak­te­ne ikke ble de­sig­net slik at de kan set­tes i beg­ge vei­er, men at ut­vik­lings­kost­na­de­ne den gan­gen ble for høye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.