Micro­soft vur­de­rer egen Office-tast

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

På tas­ta­tu­ret til alle nye Win­dows-ma­ski­ner fin­nes det en tast med Win­dows-lo­go­en. I frem­ti­den kan det også kom­me en tast med Micro­softs Office-logo. Sel­ska­pet ut­fø­rer nå inn­le­den­de un­der­sø­kel­ser for å fin­ne ut om bru­ker­ne øns­ker en slik tast for å ak­ti­ve­re spe­si­el­le snar­vei­er i pro­gram­mer som Word og Ex­cel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.