Win­dows lar seg ikke opp­da­te­re

Komputer for alle (Norway) - - 1 FEIL -

Her skal vi se na­er­me­re på et av de mest på­tren­gen­de pro­ble­me­ne som har ram­met pc-bru­ke­re de sis­te åre­ne: Den ny­es­te opp­da­te­rin­gen av Win­dows lig­ger ikke klar i verk­tøy­et Win­dows Up­da­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.