Et verk­tøy for gjen­opp­ret­ting av øde­lag­te fi­ler

Komputer for alle (Norway) - - 4 FEIL -

Hvis en av DLL-fi­le­ne er ska­det, får du gjer­ne en feil­mel­ding når du star­ter ma­ski­nen. Hel­dig­vis er det mu­lig å bru­ke Win­dows’ eget verk­tøy til å re­pa­re­re fi­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.