Pc-en star­ter på nytt i tide og uti­de

Komputer for alle (Norway) - - 5 FEIL -

Akku­rat når vi aner fred og in­gen fare foran pc-skjer­men, fin­ner Win­dows det for godt å opp­da­te­re sys­te­met og star­te ma­ski­nen på nytt. Hvis du ikke rea­ge­rer med det sam­me, star­ter den på nytt, kan­skje uten at du får tid til å lag­re det du job­bet med.

3

2 Velg Opp­da­te­ring og sik­ker­het .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.