Si­der uten ende

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Før du bru­ker PicPick til å ta et bil­de av en hel nett­side, er det lurt å bla helt til bun­nen av si­den slik at du vet hvor lang den er. No­en si­der, for ek­sem­pel Face­bo­ok, leg­ger auto­ma­tisk til nye inn­legg når du kom­mer til bun­nen av si­den, og der­med fort­set­ter den i prak­sis i det uen­de­li­ge. Da blir re­sul­ta­tet et vel­dig høyt bil­de …

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.